Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek letöltése


1. Szerződés hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek a Németh Erika EV (továbbiakban: Szolgáltató) által a szervizaruhaz.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik.

2. Vásárlási feltételek

2.1 Webshop üzemeltető adatai:

Név: Németh Erika EV

Székhely: 2011 BUDAKALÁSZ BUDAI ÚT 101

Nyilvántartási szám:59060666

Kereskedelmi nyilvántartási szám:

Nyilvántartó: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Adószám: 49358177-1-33


Kapcsolat:

Email cím: info@szervizaruhaz.hu

                   

Telefonszám: +36 70 343 3820

Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:

  • hétfő - péntek: 9-18 óra

2.2. Online bankkártyás fizetési szolgáltató adatai:

„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

2.3Bankszámlára forintban történő utalás adatai:

megnevezés: Szervíz áruház

FT bankszámlaszám: 11773030-00408082-00000000


Szerver szolgáltató adatai:

https://contabo.com/

Contabo GmbH

Aschauer Straße 32a
81549 Munich
Germany


Domain szolgáltató:

Rackhost Zrt.

Cím:6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Email:info@rackhost.hu

Ügyfélszolgálat:+36 1 445 1200
3. A Szerződés megkötése

A Webáruházon keresztül megvásárolható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet megismerni, valamint a termék részletes tulajdonságait a valamennyi termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A termék információs oldalát a Felek a Szolgáltató által az Ügyfél irányába közölt ajánlattételi felhívásnak minősítik.

A szervizáruház honlapján történő regisztráció önkéntes. A regisztráció írásban, egy online adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató a szervíz áruház.hu oldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Még nem regisztrált vásárlóknak– amennyiben megrendelést szeretnének elküldeni a szervíz áruház részére – nem feltétlen szükséges regisztrálniuk, azonban köteles hiánytalanul kitölteni a megrendelést. Ennek részeként köteles megadni a nevét, email címét, telefonszámát, fuvarozási és számlázási címét. Az Ügyfél kijelenti, hogy az itt megadott adatok érvényesek.

Az Ügyfél megrendeléssel szerződéskötési ajánlatot tesz az információs oldalon található termék megvételére, egyidejűleg elfogadja ezen Általános Szerződési Feltételeket.

Telefonos megrendeléseket a szervíz áruház teljesít. Kivételesen, a közzétett termék- és szolgáltatásválasztéktól, igénybevételi feltételektől eltérni kívánó, egyedi tartalmú megállapodás létrehozására irányuló, írásbeli (teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratban) adott, a regisztrációhoz megkívánt adattartalommal rendelkező megrendelés is kézbesíthető a szervizáruházhoz Németh Erika EV nevére címezve.  Ilyen esetben szerződés létrejöttéhez a szervíz áruház. által ugyancsak írásbeli alakban tett, kifejezett elfogadó nyilatkozat szükséges. Az írásban elfogadott egyedi szerződésekben kifejezetten és eltérően nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzat érvényes és értelemszerűen alkalmazandó. Egyedi gyártás esetében előzetes egyeztetést igényel.

Ha a látogató a regisztrációt mellőzi, írásbeli megrendelését a szervíz áruház kizárólag akkor igazolja vissza illetve teljesíti a jelen szabályzati feltételeket, ha a megrendelés tartalmazza legalább a vevő (képviselő) nevét, lakcímét, a megrendelt termék rendelésazonosító számát, a eladóval egyeztetett fizetési módot és - házhoz szállítási igény esetén - a kiválasztott kézbesítési szolgáltatót. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A fenti szerződési ajánlat megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezését követő 48 órán belül emailben automatikusan visszaigazolja. Visszaigazolás hiányában vagy a visszaigazolás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél ajánlati kötöttsége megszűnik. Az ajánlat megérkezésének jelen pont szerinti visszaigazolása nem minősül az Ügyfél által közölt szerződéskötési ajánlat elfogadásának.

Az Ügyfél szerződéskötési ajánlata csak akkor minősül elfogadottnak, ha a megrendelés rögzítését a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja az Ügyfélnek. Az Ügyfél írásbeli megrendelés esetén elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, és magyar nyelven íródnak. Jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

A Webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést.

A webáruház külön, kifejezetten, és előre felhívja a vásárlói figyelmét arra, ha használt, sérült vagy egyéb okból érték csökkent termékeket kínál valamely kiárusítás keretében.

 Ha egyes termékekhez jogszabálynál fogva kötelezően magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, összeszerelési, üzembe helyezési útmutató, a termék megfelelőség értékelését tartalmazó tanúsítvány, nyilatkozat, megfelelőségi jelölés szükséges a forgalmazáshoz, a szervíz áruház gondoskodik arról, hogy ezeket legkésőbb a termék átadásával egy időben a fogyasztó rendelkezésére bocsássa.

A termékek vételára nem tartalmazza: - a termék házhoz szállítási költségét (pl. futárdíjat, fuvardíjat, postaköltséget), - az esetleges összeszerelési és üzembe helyezési díjat.

Ha a  vásárló a terméket a megrendeléskor házhoz szállítással kéri a szállítási díjat a termék vételárával egy időben kell kifizetni, a szervíz áruház külön tételként felszámítja.  

A vásárlónak megrendeléskor a fizetési módot kiválasztania kötelező.

Banki átutalás előre fizetés, annak tudomásulvételével, hogy a kiszállítást a szervíz áruház kizárólag a vételár- és járulékos költségek azonosítható befolyását követően kezdi meg, ennek hiányában 15 nap után a rendelést törli. A megrendelés visszaigazolásban feltüntetett azonosító számát a közlemény rovatban fel kell tüntetni, ellenkező esetben a szállítási határidő a befolyt vételár és a megrendelés azonosítása idejével meghosszabbodhat.

Egyedi gyártású fűtőbetét vételára csak előre fizetéssel egyenlíthető ki.

A szervíz áruház, mint eladó - minden vásárlásról áfamentes számlát állít ki, mely tartalmazza - amennyiben felmerül - a járulékos költségeket is.

A szervíz áruház fenntartja jogot arra, hogy a jelen Üzletszabályzatát valamint ennek alapján a webáruház online felületén közölt eladási, szolgáltatási és egyéb feltételeit - különösen a termékárakat és szolgáltatási díjakat (pl. házhoz szállítási, üzembe helyezési díjat, stb.) - online felületén bármikor, azonnali hatállyal megváltoztassa, akár egy napon belül többször is, különösen, ha a készlet korlátai, elfogyása, forint-és devizaárfolyam ingadozása indokolttá teszi. A szervíz áruház a változás hatályba lépése időpontja előtt hozzá beérkezett, nyilvántartásba vett termék- és szolgáltatás rendeléseket a változás időpontja előtti feltételekkel és áron, azt követően az új feltételekkel és új árakon teljesíti a készlet erejéig. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a módosításokkal, fel kell hagynia a vásárlással.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a

nyilvánvalóan téves;

a termék közismert, általánosan elfogadott, becsült árától jelentősen eltérő;

rendszerhiba miatt hibásan megjelenő;

"0" Ft-os vagy "1" Ft-os;

árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja az Ügyfél tájékoztatása során a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A küldeményt kísérő okmányok megérkezését illetve átadását a vásárló szintén ellenőrizni köteles (pl. használati útmutató, tájékoztatás, számla, esetleges jótállási jegy). Az esetleges okmány hiányokat pótlási igény esetén telefonon /+36703433820/ 8 napon belül be kell jelenteni.

A  termékek és szolgáltatások minőségére, mennyiségi hiányára vonatkozó kifogások, panaszokkal a vásárlók a szervíz áruház ügyfélszolgálatához fordulhatnak, elsősorban elektronikus levélben, de a panaszok telefonon, írásban is bejelenthetők.

Naptári napok közötti időre meghirdetett akciós árak, feltételek, díjak a szervíz áruház eseti ajánlatában mindenkor a megadott kezdő határnap 00:00 h-tól a záró határnap 24:00 h előtt beérkezett megrendelésekre alkalmazhatók, de legfeljebb a készlet erejéig.

4.Vásárlás menete

4.1.Kiválasztás, Kosár használatával A megvásárolni kívánt termék mellett a bevásárló kosarat jelképező ikonra kattintva a kiválasztott terméket a vásárló a virtuális kosarába teheti, az ikon melletti mezőben jelzett darabszámmal. A "kosár" arra szolgál, hogy a vásárló itt gyűjtse a megrendelni kívánt termékeket, ellenőrizze, bármikor javíthassa megrendelését, és láthassa, hogy mennyi az általa fizetendő vételár.  A kosár tartalmának  megtekintése és/vagy a megrendelés zárása érdekében a "Kosár" menüpont használható. Itt a rendelési darabszámok még módosíthatók, tételek törölhetők vagy újabb tételek adhatók hozzá. 

4.2.Kiválasztás befejezése és ellenőrzése utáni teendők A kiválasztási folyamat befejeztével a kosárban található termékek megrendelése a "tovább, megrendelem" gombra kattintva történik. A megrendelés több lépésben megadandó, a minimálisan szükséges további adatok (fizetési és átvételi mód, szállítási cím, megjegyzés) kötelező kiválasztása és megadása után válik csak érvényessé. A webáruház a megvásárolt terméket postai úton vagy futárral kiszállíttatja és a vételár mellett az előre közzétett szállítási költségeket külön felszámítja.

 4.3.A Megrendelés véglegesítése A vásárló a megrendelését a "Megrendelés" gombra kattintással véglegesítheti. Ezzel a lépéssel a vásárló egy e-mailt küld a szervíz áruháznak a megrendeléséről és létrehozza a felek közti írásbeli adásvételi, szolgáltatás nyújtási szerződést.  

4.4.Megrendelés visszaigazolása A rögzített megrendelésről, a felek közötti írásbeli szerződés tartalmának megerősítéséről és a felmerülő összes költségről a vásárló a megrendelés után azonnal, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást vagy a készlet kimerüléséről szóló értesítést kap e-mailben. Ha a visszaigazolás 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg (nem válik hozzáférhetővé), a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.5.A regisztrált vásárló bejelentkezés után az adatait bármikor módosíthatja Saját fiókom/Profil adatok menübe történő belépés után. A leadott megrendelés után történő módosításról kérjük tájékoztasson bennünket pl. szállítási cím változása.

 4.6.Megrendelés nyomon követése A már leadott megrendelések nyomon követésére - bejelentkezést követően -  "Saját fiókom / Rendelések" menüpontban van lehetőség. A rendelések státuszának változásáról (megrendelés feldolgozása, kézbesítőnek történő átadás vagy személyes átvétel lehetősége) a szervíz áruház a regisztrációban megadott e-mail címre értesítő e-mail-t küld.

 

Legfőképp Magyarország területén kívülre irányuló termékértékesítés és szolgáltatás nyújtása céljából a belföldi árak mellett a szervíz áruház az árakat külön, devizában is feltünteti.

A vásárlók felelőssége, hogy a regisztrációjuk alkalmával minden kötelezően kitöltendő rovat pontosan legyen kitöltve, a regisztráció eljuttatása előtt pedig meggyőződjenek a megadott adatok helyességéről és szükség szerint javítsák azokat. A regisztrációkor megadott  adatai változását a vásárló a regisztrációra használt webfelületen bármikor módosíthatja. A változás a módosítás után leadott következő megrendelésekre érvényes. A szervíz áruház nem vállal felelősséget a látogató, a vásárló által bármely okból hiányosan, hibásan vagy késedelmesen megadott regisztrációs adattal összefüggő  késedelemért vagy nem teljesítésért.

5. A megrendelések visszautasítása

Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, és nem beszerezhető, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az Ügyfél megrendelését. Ebben az esetben az Ügyfél által teljesített fizetés számára visszautalásra kerül.

6. Szállítási és fizetési feltételek

A megrendelt termék kiszállítását csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha a vásárló online kártyás fizetéssel vagy átutalással kiegyenlíti a termék árát és a szállítás díját. Átutalás esetén díjbekérőt állítunk ki, majd az utalás megérkezésekor előleg számlát kap a vásárló és a termékkel együtt kapja meg a végszámlát.

Az átutalás során az Ügyfél köteles az így megküldött díjbekérő sorszámát a közlemény rovatban megfelelően feltüntetni.

6.1A termék és a szállítási díj fizetése történhet online kártyás rendszeren keresztül forintban vagy EUR-ban, melyet a Barion, mint szolgáltató biztosít a weboldalon keresztül. 

6.2 További fizetési lehetőségek: 

átutalással történő fizetés adatai:

megnevezés: Szervíz áruház

FT bankszámlaszám: 11773030-00107190-00000000

Bankszámlára EUR történő utalás adatai:

megnevezés: Szervíz áruház

EUR bankszámlaszám:11775128-25985887

IBAN:HU35 1177 5128 2598 5887 0000 0000

BIC/SWIFT/ KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM:EUR


6.3A házhoz fuvarozás egy külön szolgáltatás, amely nem kapcsolódik közvetlenül a termékekhez. A fuvarozást Ön külön szolgáltatásként rendeli meg. . Ez a rendeléshez kapcsolódó számlán is külön tételként fog megjelenni.

 A szállítás Magyarország egész területén hétfőtől péntekig, munkanapokon és munkaidőben történik. A megrendelt termékek kiszállítását futárszolgálattal GLS, UPS, DPD, és a Magyar Postával végezzük.
 Az áruházban megrendelt termékeket (kérjük feltétlenül tüntesse fel a pontos címet és elérhetőségeit) - a megadott határidőn belül kérésére, megbízott futárszolgálattal házhoz szállíttatjuk.

6.4Szállítási idő

A megrendelt termékek kiszállítása raktáron lévő termékek esetén 2-3 munkanap, egyes készleten nem lévő termékek  külföldről történő beszállítása esetén a szállítási  idő 10-12 munkanap. 

 Egyedi gyártású termékek szállítási ideje: 5 hét.

A vásárló információt kap ha termékére 2-3 munkanapnál több időt kell várnia. 

Folyamatos információ nyújtás biztosított, hogy megrendelt terméke milyen fázisban van, illetve nyomon követési számmal 

látjuk el, melyből tudja, hogy terméke érkezése mikorra várható. 

6.5Szállítási díj

A szállítási díj megállapítása súly és a szállítási ország szerint kerül megállapításra.

A belföldre történő szállítási díjat a rendszer automatikusan számolja súly szerint mely külön tételként azonnal feltüntetésre kerül. Több termék vásárlása esetén a szállítási díjat a rendszer a legnehezebb súlyú termék alapján számolja. A vásárló a fizetés előtt tételesen látja elkülönülten a termék és a szállítási díj összegét. Pontos, átlátható információt kap, hogy megrendelése, mely fizetési kötelezettséggel jár milyen tételekből tevődik össze.

A szervíz áruház a külföldre szállítandó termék vételárán felül, azzal egyidejűleg előre fizetendő bruttó szállítási költségeket számít fel, a rendeltetési országra érvényes házhoz szállítási tarifák szerint.  

6.6 Csomag átvétel 

Az Ügyfél köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.


 7. Tulajdonjog fenntartása

Az áruk tulajdonjoga csak a vételár és a vételárhoz kapcsolódó egyéb járulékos követelések teljes kiegyenlítésekor száll át az Ügyfélre. A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt az Ügyfél nem rendelkezhet az áruval, azt nem idegenítettheti el, és semmilyen módon nem terhelheti meg. Abban az esetben, ha a szervíz áruház a szerződési ajánlat megérkezését követő 48 órán belül email-ben nem igazolja vissza az ajánlat elfogadását, és az Ügyfél banki átutalás útján már megfizette a vételárat, úgy a Németh Erika Egyéni Vállalkozó haladéktalanul intézkedik a teljes vételár visszautalásáról.

8. Ügyfél elállási joga

Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a Webáruházon keresztül megrendelt termékek vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.

Az elállási jog gyakorlásának a határideje

a termék átvételének napjától számított 14 nap.

több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától számított 14 nap.

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számított 14 nap.

A fentiektől eltérően az Ügyfél jogosult az elállási jogát szerződés létrejötte, vagy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

9. Ügyfél kötelezettségei elállás esetén

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy email útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Elállás esetén az Ügyfél köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltatónak visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Elállás esetén az Ügyfél viseli a termék visszaküldésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeket.

Az Ügyfél köteles megtéríteni az elállással érintett termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenését.

10. A Szolgáltató kötelezettségei elállás esetén

A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az általa korábban igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül. Az Ügyfélnek járó összeget a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta.

A termék Szolgáltató fióktelepére történő visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

11. Eljárás fogyasztói panaszok esetén

A hibás termék miatt, vagy egyéb okból előterjesztett panaszát az Ügyfél előterjesztheti postai úton tértivevénnyel, telefonon vagy emailben a fenti elérhetőségek egyikén. Postai úton megküldött panasz esetén a Magyar Posta Zrt. hibájából eredő sikertelen kézbesítésekor a szervíz áruház nem vállal felelősséget. A panasz kezelését Társaságunk abban az esetben tudja elindítani, amikor a postai úton feladott panaszlevelet igazoltan kézbesítették.

A postai, telefonos, vagy emailben előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul azonosító számmal látja el, amit egyidejűleg közöl az Ügyféllel is. A panasz kézhezvételét követő 30 napon belül a panaszt érdemben megvizsgálja, írásban megválaszolja, és szükség esetén orvosolja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek

szóban előterjesztett panasz esetén azonnal átadja

egyéb úton előterjesztett panasz esetén a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül érdemi válaszával együtt megküldi.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

12. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (+36-1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.fogyasztovedelem.ko...

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az Ügyfél panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

13. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató magatartása adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

14. Termékszavatosság

A szervíz áruházat, mint eladót a hatályos jogszabályok szerinti szavatossági felelősség terheli azért, hogy az értékesített termék a teljesítés időpontjában megfelel a jogszabályban vagy a szerződésben (a megrendeléskori termékleírásban) meghatározott tulajdonságoknak.   A szervíz áruházat szavatossági felelősségére, a vevő szavatossági jogai gyakorlására mindenekelőtt az 1959. évi IV. törvénynek (Polgári Törvénykönyvnek) a hibás teljesítésről szóló, a 305.-311./A §-beli rendelkezései valamint a fogyasztói igények keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30) GKM rendelet irányadók. A Vevő a szavatossági igényeken felüli egyéb jogait is érvényesítheti. Hibás teljesítés esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvben foglalt szavatossági igényeket támaszthatja, az ott meghatározott sorrendben és feltételekkel: a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet,

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

b) megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen  hiba miatt elállásnak nincs helye.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

15. Jótállás

Kötelező jótállás az egyes tartós fogyasztási cikkekre A szervíz áruházat - más forgalmazókhoz hasonlóan - a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében, az abban meghatározott, egyes, tartós fogyasztási cikkek értékesítésekor jótállási kötelezettség terheli a vásárló, mint fogyasztó javára, akkor is, ha a termékleírásban erre utalás nincsen. A jótállás időtartama egy év. A jótállás a vásárló törvényből eredő jogait nem érinti.

Fogyasztónak a Ptk.8:1 bekezdés §1.bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így vállalkozások, jogi személyek nem élhetnek az indoklás nélküli elállási joggal.

Jótállás csak a tartós fogyasztási cikkekre és azok 10000 Ft-ot meghaladó értékű alkatrészeire vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

elemi kár, természeti csapás okozta.

Egyedi gyártású fűtőszállal kapcsolatos reklamáció csak szakszerű, szakszerviz munkalapja által igazolt szakszerű beépítés és dokumentált, helyes alkalmazási körülmények esetén vizsgálható.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk vásárló részére történő átadása napjával kezdődik. A jótállási jegy magyar nyelven a vásárlónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - átadásra kerül. A jótállási jegy tartalmazza egyebek mellett részletesen a vásárlót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Ha a vásárló a jótállás alá eső fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó (szervíz áruház) nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a jótállás alá eső fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosságtól függetlenül megilletik.

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Pénz visszafizetést csak az eredeti csomagolásban kibontás nélkül visszaküldött alkatrészekre tudunk vállalni. Beépítés és használat után a terméket nem áll módunkban visszavenni.

A termék visszaküldését a termék átvételétől számított 8 napon belül kérjük email-ben vagy telefonon jelezni. A termék visszaküldésére 14 nap áll rendelkezésre.

Garanciális feltételek:

A beépítés során hibásnak minősített termékre abban az esetben tudunk garanciát vállalni, ha az alkatrészt szakember építette be. A termék hibás minősítéséről a szakember által kiállított igazolást és a szakember által kiállított számla másolatát kérjük emailben elküldeni az info@szervizaruhaz.hu email címre. A használat során bekövetkezett meghibásodásra nem tudunk garanciát vállalni, mert a meghibásodást számos egyéb hibaforrás kiválthatja. A termék visszaküldésének díja minden esetben a vásárlót terheli.


16 . Jogszabályok

A Vevő/Eladó között létrejövő szerződésre  a magyar jog előírásai az vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

Fizetési módok

Előreutalással

Személyes átvételnél és postai kiszállításnál használható. FIGYELEM! Csak abban az esetben küldje a pénzt, ha küldtünk proforma számlát! Kérjük átutaláskor a proforma számla számára hivatkozni szíveskedjen.

Utánvétel

Kizárólag Magyarország területén, mpl csomagfutár szolgálattal való szállításnál vehető igénybe. A fizetendő vételárat a futárnak kell készpénzben kifizetni.

Készpénzzel

Önnek lehetősége van a termék árát a termék átvételekor készpénzben kifizetni üzletünkben történő személyes átvétel esetén. Ehhez előre egyeztetni szükséges az átvétel időpontját email-ben vagy telefonon!

Ebben az esetben Önnek csak a megrendelt termék vételárát kell kifizetni készpénzben. 

Barion bankkártyás fizetés

A Barion Online Fizetési Rendszert a Barion Payment Zrt. fejleszti és üzemelteti.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a  Barion  egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a  Barion felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a  Barion tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

  1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a  Barion fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
  2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
  3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
  4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a  Barion rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.barion.com/hu/

Átvételi módok, átvételi díjak

MPL futárszolgálat utánvét

AZ MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. Az ország bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást. A szolgáltatás csak Magyarországi kiszállításra vehető igénybe. Fizetési mód: utánvét

Maximum0.1 Kg2648 Ft
30 Kg felettEgyedi díj

Amennyiben a csomag meghaladja a súlyhatárt, egyedi árajánlatot adunk a rendelés kiszállítására.

MPL futárszolgálat előre utalás vagy bankkártyás fizetés esetén

Előre fizetés esetén kiszállítási díjaink egységesen csomagmérettől függetlenül 1974 Ft-ba kerülnek.

Megrendelése után rövid időn belül kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot .

Személyes átvétel Budakalászon

A megrendelt termékeket személyesen is átveheti:

Központunkban, Előre egyeztetett időpontban a hét bármely napján Németh Erika EV 2011 Budakalász Budai út 101

Önt nem terheli semmilyen díj.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.